Οι νέες ημερομηνίες κατάταξης με την Α ΕΣΣΟ 2015 λόγω εκλογών


Με τρεις εγκυκλίους το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην αλλαγή των ημερομηνιών κατάταξης των υπόχρεων στρατεύσιμων με την Α ΕΣΣΟ 2015 λόγω της προκήρυξης των Εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.Ειδικότερα σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΕΘΑ που υπογράφει η υφυπουργός κ.Γεννηματά τροποποιούνται οι ημερομηνίες κατάταξης των στρατευσίμων με την Α ΕΣΣΟ και τσα τρια σώματα των ενόπλων δυνάμεων (Στρατος Ξηράς, Αεροπορία και Ναυτικό). 

Για τον Στρατό Ξηράς

Καλούνται οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που επιθυμούν να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς εκτός ΕΣΣΟ από 27 Ιανουαρίου 2015 έως και την προηγουμένη της 1ης ημέρας κατατάξεως της 2015 Β/ΕΣΣΟ».

Οι καλούμενοι από α­ναβολή υγείας υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη την 12 και 13 Ιανουαρίου 2015, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη από 27 έως 29 Ιανουαρίου 2015.

Για τους παρουσιαζομένους αργότερα από την καθοριζομένη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 29 Ιανουαρίου 2015, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη σαν εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση 

Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το (α) σχετικό, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ' αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως -χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή-ως ακολούθως: 

α. Η 19 Ιαν 2015 με την 27 Ιαν 2015 

β. Η 20 Ιαν 2015 με την 28 Ιαν 2015 

γ. Η 21 Ιαν 2015 με την 29 Ιαν 2015. 

Όλες οι στρατιωτικές αρχές, εφόσον παρουσιασθούν ενώπιόν τους στρατεύσιμοι προσκαλούμενοι με την (α) σχετική ΕΔΥΕΘΑ, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αλλαγή των επί των Δελτίων Κατατάξεως αναγραφομένων ημερομηνιών 

Για το Πολεμικό Ναυτικό οι νέες ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής: 

Η 27η Ιανουαρίου 2015 : για όσους προέρχονται από αναβολής υγείας ή έτυχαν οποτεδήποτε αναβολή υγείας και στη συνέχεια μετέπεσαν σε άλλη στρατολογική κατηγορία ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των ΕΔ. 

Η 28 Ιανουαρίου 2015: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Αθήνας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Αττικής. 

γ. Η 29 Ιανουαρίου 2015: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Πειραιά, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου , Κρήτης, Θεσσαλονίκης , Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

δ. Η 30 Ιανουαρίου 2015: για όσους είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων των Νομών αρμοδιότητας των ΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Κέρκυρας και Αττικής. » Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2015 να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση 


Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί, θεωρούνται ισχύοντα και οι επ΄ αυτών αναγραφόμενες ημερομηνίες κατατάξεως αντιστοιχίζονται αυτοδικαίως –χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως: α Η 19 Ιαν 2015 με την 27 Ιαν 2015 β Η 20 Ιαν 2015 με την 28 Ιαν 2015 γ Η 21 Ιαν 2015 με την 29 Ιαν 2015 δ. Η 22 Ιαν 2015 με την 30 Ιαν 2015. Για την Πολεμικη Αεροπορία η νέα ημερομηνία κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής : Η 27 Ιανουαρίου 2015, για τους λοιπούς στρατεύσιμους, όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών Για τους κατατασσόμενους αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία και μέχρι 27 Ιανουαρίου 2015, εγκρίνουμε να γίνονται δεκτοί ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση

Τα Δελτία Κατατάξεως που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με το (α) σχετικό, θεωρούνται ισχύοντα και η επ' αυτών αναγραφόμενη ημερομηνία κατατάξεως αντιστοιχίζεται αυτοδικαίως - χωρίς να απαιτείται η αλλαγή τους από στρατιωτική αρχή- ως ακολούθως:

Η 19 Ιανουαρίου 2015 με την 27 Ιανουαρίου 2015.dikaologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...