Υποχρεωτική από 15 Σεπτεμβρίου η αναγγελία στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών των εισαγωγών και εξαγωγών

Στον Διαδικτυακό τόπο Διαύγεια δημοσιεύθηκε απόφαση, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μόσχος Κορασίδης, και σύμφωνα με την οποία από εδώ και στο εξής θα είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις η ψηφιακή αναγγελία στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών των φορτίων των φρούτων και λαχανικών για τα στάδια των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, αποστολών προς την Ε.Ε. καθώς και των παραλαβών από την κοινότητα. Η αναγγελία θα γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας ψηφιακής αναγγελίας (στο site του ΥπΑΑΤ) από τις 15-09-2014. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές από τις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ μη ψηφιακά καταχωρημένες αναγγελίες.

Εξαίρεση, θα αποτελούν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τις επιχειρήσεις αναλόγως.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο η αναγγελία θα αφορά προϊόν το οποίο θα διακινηθεί από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο ΜΕΝΟ τις σχετικές τους αναγγελίες πριν την φυσική αναχώρηση ή άφιξη του εκάστοτε φορτίου τους. Οι ψηφιακές αναγγελίες καταχωρούνται το αργότερο μέχρι και τις 12.00 μ.μ. της ιδίας ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του φορτίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ως προς πιθανό έλεγχο και ακολούθως την έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου.
Να σημειωθεί ότι οι αναγγελίες απευθύνονται στις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ όπου βρίσκεται:
  • το σημείο φόρτωσης του προϊόντος στα στάδια των εξαγωγών και αποστολών προς Ε.Ε.,
  • το σημείο εκφόρτωσης για το στάδιο των παραλαβών από Ε.Ε.,
  • το σημείο εισαγωγής (τελωνείο εισαγωγής) κατά το στάδιο των εισαγωγών.

Πιο αναλυτικά:

  1. Η αναγγελία φορτίου νωπών οπωροκηπευτικών για τα στάδια των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, αποστολών προς την Ε.Ε. και παραλαβών από την Ε.Ε., καθίσταται για τις επιχειρήσεις υποχρεωτικώς ψηφιακή (ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΜΕΝΟ μέσω της σχετικής φόρμας ψηφιακής αναγγελίας που είναι διαθέσιμη σε web περιβάλλον από το site του Υπ.Α.Α.Τ.: www.minagric.gr ) από τις 15-09-2014
  2. Η αναγγελία αφορά προϊόν το οποίο θα διακινηθεί από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
  3. Οι επιχειρήσεις καλούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο ΜΕΝΟ τις σχετικές τους αναγγελίες πριν την φυσική αναχώρηση ή άφιξη του εκάστοτε φορτίου τους. Οι ψηφιακές αναγγελίες καταχωρούνται το αργότερο μέχρι και τις 12.00 μ.μ. της ιδίας ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του φορτίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ως προς πιθανό έλεγχο και ακολούθως την έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου.
    Αναγγελίες οι οποίες θα καταχωρηθούν μετά τις 12.00 μ.μ. της ιδίας ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου, εξυπηρετούνται μόνο μετά από συνεννόηση και άμα τη ευχέρεια των οικείων ΔΑΟΚ/ΔΑΟ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) των ΠΕ (Περιφερειακών Ενοτήτων). Αναγγελίες οι οποίες θα καταχωρηθούν σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας (τακτικού ή έκτακτου) των ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ ή σε ημέρες αργίας, εξυπηρετούνται μόνο μετά από πρότερη συνεννόηση και άμα τη ευχέρεια των οικείων ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των Π.Ε. κλπ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...